Όροι – Κανονισμοί

Όροι χρήσης

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου και όσοι χρησιμοποιούν υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, δηλώνουν ότι αποδέχονται τους παρακάτω όρους:

1.Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
Η ατομική επιχείρηση Αργυρίου Εμμανουήλ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr, τόσο όσον αφορά στα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

2.Πνευματική Ιδιοκτησία
Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης Αργυρίου Εμμανουήλ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης Αργυρίου Εμμανουήλ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ως άνω επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ατομικής επιχείρησης Αργυρίου Εμμανουήλ ή/και του www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ως άνω επιχείρησης δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

3.Προσωπικά δεδομένα
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά μα την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.
Επιπλέον ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό λαμβάνετε μόνο εφόσον το επιθυμείτε και το δηλώσετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας ως μέλους.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

4.Ιστοσελίδες τρίτων μερών
Η ατομική επιχείρηση Αργυρίου Εμμανουήλ μπορεί να συμπεριλάβει στις ιστοσελίδες της συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων, για να εξυπηρετήσει την καλύτερη πλοήγηση των επισκεπτών του. Οι σελίδες αυτές αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και η παραπάνω αναφερόμενη επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

5.Περιορισμός Ευθύνης
Η ατομική επιχείρηση Αργυρίου Εμμανουήλ έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή “ανθρώπινα” λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του, να επικοινωνήσετε στο 210 3807449 ή μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr.

6.Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Η ατομική επιχείρηση Αργυρίου Εμμανουήλ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

7.Αποστολές προϊόντων
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης Αργυρίου Εμμανουήλ εξυπηρετεί πελάτες σε όλη την Ελλάδα. Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται με ανάλογη χρέωση, αναλόγως τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, συνήθως σε 1-3 μέρες. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανώτερης βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωσή της.

8.Εγγυήσεις-SERVICE
Τα προϊόντα που πωλούνται από την ατομική επιχείρηση Αργυρίου Εμμανουήλ, είναι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και εγγυήσεις. Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε, επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 210 3807449 ή μέσω email στο [email protected] και θα σας εξυπηρετήσουμε το δυνατόν συντομότερα.

9.Ακύρωση Παραγγελίας
Η ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατή στις κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία μπορείτε να επιλέξετε διαγραφή του είδους που δεν επιθυμείτε και να προχωρήσετε εκ νέου. Αν επιθυμείτε να διορθώσετε ή να διακόψετε τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων σας, μπορείτε να επιλέξετε να επιστρέψετε στο προηγούμενο βήμα.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμη το προϊόν, μπορείτε να καλέσετε το 210 3807449 και θα αναλάβουμε εμείς την ακύρωση της παραγγελίας σας.
Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 210 3807449 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού μας τόπου www.argyriou.eu-www.argyriou.com.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, ενημερώνοντας σας για όλες τις επιλογές σας.

10.Τιμές Προϊόντων
Όλες οι εμφανιζόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Οι τιμές αυτές αφορούν στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας. Η ατομική επιχείρηση Αργυρίου Εμμανουήλ διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει ελεύθερα τις τιμές, φροντίζοντας πάντα για την άμεση ενημέρωση και της ιστοσελίδας.

11.Τρόποι Πληρωμής
Αντικαταβολή-Πληρώστε τον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρίας που συνεργαζόμαστε, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Κατάθεση-Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε:
Alpha Bank GR08140110011000232011507 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Eurobank 0026.0063.47.0200490619 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 2103807449. Με την λήψη του αντιγράφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.
Πιστωτική κάρτα-Οι συναλλαγές σας γίνονται με ασφάλεια με τη διασφάλιση ποιότητας της Eurobank.

12.Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων
Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση αιτιολόγησης, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται ακριβώς στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, μαζί με τα συνοδευτικά τους έγγραφα (εάν υπάρχουν), την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που τα συνόδευε.
Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών, υπεύθυνες για οποιεσδήποτε απαιτήσεις καθίστανται οι αντίστοιχες επίσημες αντιπροσωπείες Ελλάδος, υπό τους όρους της εγγύησης που παρέχουν.
Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, συνιστάται να ελέγχετε προσεκτικά, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου bestpaper4u να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. ελαττωματικό εμπόρευμα, λάθος είδος κλπ).

Εξυπηρέτηση